0180.Nieuwbouw Klomp Beheer BV te Amsterdam Noord

De nieuwbouw locatie gelegen tussen de Analoogstraat en de Digitaalstraat geeft de aanleiding tot het vertalen van de bedrijfsnaam in respectievelijk een Ponskaart- en Bar-code-gevel. Een zink aan de analoge-zijde en koper-kleur aan de digitale zijde refereren aan de activiteiten van het bedrijf . Behalve een ruimtelijk programma met logistieke scheidingen tussen de diverse werkplaatsen, opslag, kantoor moet het gebouw de prestatie van de opdrachtgever etaleren. Daarom is er “ Zeer Duurzaam Bedrijfspand “ ontworpen en gebouwd volgens de “Maatlat van SenterNovem”. 

Het industriële gebouw heeft de opbouwinstallaties als showroom. Het kleurgebruik is blauw voor ontvangst en sanitaire ruimtes. Groen is voor trappenhuizen. Koper, grijs, wit zijn voor verblijfsruimtes. De installatie heeft natuurlijk zijn eigen kleur, verzinkt, koper, grijs of gemoffeld in signaalkleur. Dat geldt natuurlijk ook voor de pictogrammen. Door betonactivering zijn vloer en plafonds schoonbeton.  Akoestische maatregelen zijn daarom genomen in de wanden en penanten. De BAR-code gevel heeft om-en-om een ritme van ramen en penanten. De ramen  zijn verdiepinghoog en variëren net als de penanten in breedtemaat . Dit biedt de werkplekken een levendig beeld met veel daglicht. Het werkklimaat is behaaglijk door de betonkernactivering.

Installatie-gegevens : De heipalen zijn voorbereid op met warmte-koudeopslag, gekoppeld aan de betonkern-activering , en op dak een Warmte-Terug -Win-installatie , PV-panelen,  zonnecollectoren en een mini-windturbine. Ook het dak is bereikbaar als showroom.

Vanwege de ruimte in het bestemmingsplan en de toekomstbestendigheid is de hoofddraagconstructie gedimensioneerd op een uitbreiding met een extra bouwlaag. Onlangs zijn er prefab-units geplaatst als tijdelijke dakopbouw. Beheren is vooruitzien….

Opdrachtgever              

Klomp Beheer bv, Amsterdam

Installateur                   

Technisch buro Klomp 

Architect exterieur        

 Dynamo Architecten 

Architect interieur          

 Dynamo Architecten 

2009 Klomp Beheer BV is een familiebedrijf voor Technische Installaties en Dakbedekking.