0355.Haalbaarheidsstudie Gaswerk Augsburg, Duitsland

De Neoklassieke Gasfabriek ‘Gaswerk Augsburg-Oberhausen’ heeft de stad Augsburg van 1913 tot 1980 voorzien van gas. Nu functioneert er op het gehele fabriekscomplex alleen een (aard-) gasregelstation. Ons internationale Architectenteam heeft binnen 4 maanden een door alle overheidsinstanties gedragen plan ontwikkeld voor de herbestemming van het industrieterrein en de gebouwen voor cultureel, maatschappelijk en bedrijfsprogramma. Door afgewogen ingrepen is het mogelijk om meerdere belangen te dienen in een plan dat gebaseerd is op bouwhistorisch onderzoek. 

Daarbij wordt het kunstprogramma de ruggengraat en het cement tussen de nieuwe functies en activiteiten op het bedrijventerrein. De nieuwbouw is ingezet om het verdwenen fabricageproces in herinnering te brengen. Geconcentreerde verdichting maakt het mogelijk om de kosten te dragen van het saneren, herstellen en transformeren van het monument naar een stadspark met ateliers, muziek-horeca- en bedrijfsruimtes. Het plan is inmiddels samen met adviseurs van de dienst Stadsontwikkeling doorontwikkeld in een strategie voor gefaseerde uitvoering. 

Opdracht  

Herbestemming Gasfabriek-complex tot “Kultuurpark West” en stedenbouwkundige verdichting van het terrein.

Opdrachtgever                    

SWA Stadtwerke Augsburg (D)

Projectcoördinator               

Artemis GmbH&Co. KG Projecktentwicklungsgesellschaft mbH

Ontwerp/ architect               

Architektenteam Gaswerk Augsburg : Dynamo architecten Utrecht, Gundula Cordes Architect Amsterdam, Mandel Architecten + Ingenieure Essen (D)