0300.Balenmagezijn Gent (be)

Het bestaande katoen-opslaggebouw uit 1948 is een massief introvert gebouw met een , – voor die tijd -, hypermodern voorgespannen betonnen skelet omgeven door een neoklassieke bakstenen gevel. Het gevraagde programma is meer dan het gebouw inwendig kan hebben. De mooie inwendige verhouding is behouden door het kantoor-programma te stapelen in een volume dat precies de helft van het gebouw is. Het volume is een 3 meter los van de vloer gekomen en steekt een bouwlaag door het dak. In de dakopbouw komen de kantoren en zalen met een daglicht behoefte. Extra is het dakterras met zicht op de skyline van Gent. Door daklichtkoepels en lichtschachten worden alle vloeren met daglicht bediend. Het restaurant heeft als enige ruimte een gebouwlang venster gekregen waardoor lijkt of het zware bakstenen gebouw op glas staat. Daarmee kan het restaurant-oppervlak verdubbeld worden met een terras. Binnen heeft de eerste kantoorverdieping via ramen direct zicht op het publiek van het dubbelhoge restaurant. De open keuken ligt onder het zwevende kantoorvolume. Daarmee is de originele diepte en breedte van het Balenmagezijn nog zichtbaar vanuit het restaurant. Dit wordt versterkt door de spiegelende binnengevel van het kantoor. Daarmee lijkt het oude volume nog aanwezig. Een dubbele cascade trap ontsluit theatraal de verdiepingen van het kantoorprogram. Ontsloten via een eigen entree zijn deze ook ‘s avonds beschikbaar voor buurtorganisaties. Ook met een lift. Want natuurlijk is er voor de werknemers uit de sociale economie rekening gehouden een toegankelijkheidseis voor het gehele gebouw. De installatie is gecombineerd met de beide daglicht-schachten, die ook fungeren als ruimteverdelers van de plattegrond. Daarmee zijn onnodige binnendeuren en -wanden voorkomen. 

De ontvangstbalie wordt uitgevoerd in jeans en katoenbalen als verwijzing naar het verleden.

Het gehele nieuwbouwvolume is uitgevoerd met een spiegelende gevel. Aan de buitenzijde is de dakopbouw hierdoor nauwelijks zichtbaar. Daarmee is het gelukt om van het introverte massieve gebouw een herkenbaar en bruikbaar icoon te maken voor de nieuwe UCO-site. 

Programma van Eisen :

Herbestemmen van de het katoenopslag-gebouw van de voormalige UCO-kledingfabriek tot gemeenschappelijk bedrijfsrestaurant, kantoor en opleidingslokalen. Het nieuwe Balenmagezijn is bestemd voor de toekomstige 5 sociale economie huurders van het bedrijventerrein, de Dienst Feestelijkheden, en buurtbewoners van de Bloemekenswijk. 

Opdracht                      

 Vernieuwbouw van het Balenmagezijn op de voormalige UCO-site tot functies voor het Sociaal Bedrijvencentrum , Bloemekenswijk te Gent.

Opdrachtgever               

AGSOB ; Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling Gent (B)

Architect                         

TV Dynamo Architecten , Utrecht  & Trans architectuur I Stedenbouw, Antwerpen

Constructie                    

 UtiL structuurstudies

Installatieadvies,  EPB    Studiebureau r. Boydens nv. Loppem, Zedelgem

Aannemer B,E,W            

Bouw&  Renovatie nv, Rekkum

Duurzaamheid               

Energiebeleidsplan 2013 van de gemeente Gent, Duurzaamheidsladder en Nibe-classificatie 3C.